Ga naar inhoud

Sint-Jozefscollege

Collegestraat 46
2200 Herentals
T. 014 25 45 00 - F. 014 25 45 04
E. collegestraat@kosh.be

N/B

Nieuwtjes


Schoolreglement

Het schoolreglement 2014-2015 voor campus COL. 

 

Nieuwe folder

De nieuwe folder en brochure van campus COL zijn er. Ze zijn beschikbaar op de campus.

Folder voorkant  -   Folder achterkant   -   Brochure


Project Verwalt

5 Handel werkt  aan een project waar ze in samenwerking met de firma Verwalt (gespecialiseerd in tuin- en bouwmaterialen) commerciële en administratieve ervaring kunnen opdoen en zo theorie in praktijk kunnen omzetten.

Bezoek hun Facebook-pagina.


Stage

Enkele leerlingen van 6 Informaticabeheer werkten tijdens de stageweek in januari in groep aan een project bij de firma Lynx Automation. 


Project energie- en watervoorziening Oeganda

De Komiak-acties van 2013-2014 gaan ten voordele van het project waar Sam Van Dyck, broer van Evi (6GRWI) zich voor inzet: een medisch centrum in Oeganda van energie en water voorzien met behulp van een fotovoltaïsche installatie. Meer info op: 

Sams eigen blog: http://www.humasol.be/fr/blog/212

Vermeld alvast met stip in je agenda: zaterdag 15 maart 2014  van 13 tot 17u: KOMIAKBEURS!


Fysica Olympiade

24 leerlingen van onze school namen deel aan de eerste ronde van de fysica olympiade. 7 plaatsen zich voor de 2de ronde.  (Van de circa 3000 deelnemers gaan er 364 naar de tweede ronde).
Proficiat!


Schoolkrantje Aulos

Met het samensmelten van onze 2 scholen werd ook een nieuw schoolkrantje geboren: Aulos, met het beste van beide schoolwerelden. De redactie van dit krantje bestaat uitsluitend uit leerlingen: Elke, Kaat, Laurianne en Lies. Zij volgen het seminarie ‘redactie schoolkrant’ o.l.v. mevr. Cools. Ook Maarten droeg zijn steentje bij.
Proficiat met de eerste uitgave!  

Recyclageproject

De firma TerraCycle maakte in december de som van 480 € over aan het Ghana-project van oud-leerlinge Joke Jaspers. Het geld zal besteed worden aan de verdere uitbouw en inrichting van het basisschooltje aldaar. Het gaat hier over de opbrengst van het project 'recyclage van afgedankt schrijfgerief' over de periode van september 2011 tot juni 2013. Voor het huidige schooljaar staat de teller alweer omtrent de 30 €. Enig slordig rekenwerk leert dat wij als school gemakkelijk in staat moeten zijn om 100 kg schrijfgerief per schooljaar in te zamelen (aan 2 € per kilo...). Willen we dat maar meteen als streefcijfer voor dit schooljaar stellen?

 


Onze schoolblog

Meer over het reilen en zeilen van onze school in onze digitale schoolkrant ‘Schoolkl@p’. Kom zeker een kijkje nemen op http://schoolblogherentals.wordpress.com